Menu Zamknij

Prawnik nieruchomości Poznań

Prawnik nieruchomości Poznań, przygotowywanie umów kupna-sprzedaży nieruchomości. Opiniowanie umów najmu, dzierżawy, czy umów o przeniesienie własności. Reprezentowanie klientów w sporach sądowych dotyczących nieruchomości. Negocjowanie ugód w przypadku konfliktów dotyczących własności nieruchomości. prawo gospodarcze Poznań rozwód

Dokonywanie Due Diligence

Przeprowadzanie analizy due diligence w przypadku transakcji nieruchomościami w celu oceny prawnej sytuacji danej nieruchomości. Przygotowywanie i zatwierdzanie aktów notarialnych związanych z transakcjami nieruchomościami. Reprezentowanie klientów przed urzędami, sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z nieruchomościami.

Pomoc w kwestiach związanych z prawem budowlanym, takimi jak uzyskiwanie pozwoleń na budowę czy renowację nieruchomości. Pomoc w zabezpieczaniu kredytów hipotecznych, przygotowywanie dokumentów związanych z hipotekami. Negocjacje i przygotowywanie umów w związku z projektami budowlanymi czy inwestycjami nieruchomościowymi. Pomoc w kwestiach dziedziczenia nieruchomości, sporządzanie testamentów i innych dokumentów związanych ze spadkiem. prawo gospodarcze

Prawo Komercyjne związane z Nieruchomościami

Pomoc w kwestiach związanych z nieruchomościami komercyjnymi, takimi jak umowy najmu dla przedsiębiorstw czy umowy współużytkowania przestrzeni. prawo gospodarcze

Prawnik nieruchomości Poznań

Prawnik nieruchomości pełni kluczową rolę w zapewnieniu ochrony prawnej klienta w kontekście transakcji nieruchomościami oraz w rozwiązaniu ewentualnych konfliktów prawnych. W zależności od potrzeb klienta i specyfiki zadania, prawnik nieruchomości może angażować się w różnorodne aspekty prawa związane z nieruchomościami.

Prawo gospodarcze obejmuje zbiór przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, transakcje handlowe oraz zasady konkurencji. Jest to obszerny obszar prawa, który dotyczy wielu aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw i rynku gospodarczego. Określa formy prawne przedsiębiorstw, takie jak spółki handlowe, spółki akcyjne, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawiera przepisy dotyczące handlu, umów handlowych, a także zobowiązań handlowych.

Rozwód to proces prawny kończący związek małżeński pomiędzy dwójką osób. Procedury rozwodowe mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, ale ogólnie obejmują kilka wspólnych kroków. Proces zazwyczaj rozpoczyna się przez złożenie wniosku o rozwód. Wniosek ten może być składany przez jednego z małżonków lub oboje wspólnie, w zależności od obowiązujących przepisów.